เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา หจก.เทคโนพาร์ท ซัพพลายอิ้ง

หจก.เทคโนพาร์ท ซัพพลายอิ้ง เปิดดำเนินกิจการออกแบบ ผลิต และจำหน่าย เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ แบรนด์ BATTERY CLEAN สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ รับประกันความพึงพอใจ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ ไม่เอาเปรียบลูกค้า ลูกค้าสามารถทดสอบการใช้งานได้ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ

หจก.เทคโนพาร์ท ซัพพลายอิ้ง ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ และตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ทุกผลิตภัณฑ์ มีรับประกันหลังการขายจริง มีสัญญาการซื้อขายสินค้าอย่างชัดเจน ในทุกผลิตภัณฑ์ตรวจสอบ และยืนยันได้จากลูกค้าซึ่งเป็นพันธมิตรและเครือข่ายของเรา

หจก.เทคโนพาร์ท ซัพพลายอิ้ง เปิดดำเนินกิจการออกแบบ ผลิต และจำหน่าย
ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
วันที่ 14 มกราคมคม 2554 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0733554000241
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเลขที่ 3034283111

เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ คลีน เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตามเอกสารดังต่อไปนี้
1. หนังสือรับรองการการจดทะเบียนการค้า จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจากกระทรวงพาณิชย์
3. ผลิตภัณฑ์สินค้าของ หจก.เทคโนพาร์ทซัพพลายอิ้ง

สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อที่ BATTERY CLEAN  โทร. 081-433-2290