เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา หจก.เทคโนพาร์ท ซัพพลายอิ้ง

หจก.เทคโนพาร์ท ซัพพลายอิ้ง เปิดดำเนินกิจการออกแบบ ผลิต และจำหน่าย เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ แบรนด์ BATTERY CLEAN สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ รับประกันความพึงพอใจ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ ไม่เอาเปรียบลูกค้า ลูกค้าสามารถทดสอบการใช้งานได้ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ

หจก.เทคโนพาร์ท ซัพพลายอิ้ง ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ และตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ทุกผลิตภัณฑ์ มีรับประกันหลังการขายจริง มีสัญญาการซื้อขายสินค้าอย่างชัดเจน ในทุกผลิตภัณฑ์ตรวจสอบ และยืนยันได้จากลูกค้าซึ่งเป็นพันธมิตรและเครือข่ายของเรา

หจก.เทคโนพาร์ท ซัพพลายอิ้ง เปิดดำเนินกิจการออกแบบ ผลิต และจำหน่าย
ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
วันที่ 14 มกราคมคม 2554 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0733554000241
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเลขที่ 3034283111

เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ คลีน เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตามเอกสารดังต่อไปนี้
1. หนังสือรับรองการการจดทะเบียนการค้า จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจากกระทรวงพาณิชย์
3. ผลิตภัณฑ์สินค้าของ หจก.เทคโนพาร์ทซัพพลายอิ้ง