เครื่องจั๊มสตาร์ทเครื่องยนต์
เป็นระบบหม้อแปลงร่วมกับอีเล็คทรอนิค ใช้กับไฟบ้าน
(ไฟฟ้าโรงงานสั่งได้) พร้อมสายคีบยาว 5 เมตร