การฟื้นฟูแบตเตอรี่ DIY

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการปรับปรุงแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ปลอดภัยไว้ก่อน: ก่อนเริ่มกระบวนการตกแต่งใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา แบตเตอรี่กรดตะกั่วประกอบด้วยกรดซัลฟิวริก ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา รวบรวมวัสดุ: คุณจะต้องใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ น้ำกลั่น เบกกิ้งโซดา ไฮโดรมิเตอร์...

BATTERY CLERN